Öğrenci Girişi

Şifremi Unuttum

Genel Almanca

Seviye tespit sınavı (test+konuşma) ile değerlendirilen kişi amaçlarına uygun programa yerleştirilir.

•Aile birleşimi nedeniyle Almanya'da yaşamak isteyenler,

•Günlük ihtiyaca yönelik konuşma kalıplarını öğrenmek isteyenler,

•Daha akıcı konuşmak isteyenler,

•Almanca seviyesini geliştirmek isteyenler,

British Line Dil Okulu eğitimlerinde Communicative Approach (iletişimsel yaklaşım) yöntemini kullanmaktadır. Bu yöntemde öğretmenler öğrencilerin dili kullanabilmesi için uygun ortamı yaratan aracılar şeklinde yer almaktadırlar.

British Line dünyada geçerli olan ders anlatım tekniklerini yakından takip ederek, dünyada kabul görmüş en etkili dil eğitim yöntemlerini sınıflarında uygulamaktadır.

Tüm eğitimler boyunca dersler video dersleri ile desteklenmekte, belirli aralıklarla yapılan vize sınavları ile eğitimin verimi değerlendirilmektedir. Her kur sonunda yapılan final sınavının ardından öğrencinin bir üst kura geçip geçmeyeceği belirlenmektedir.

Ders Materyalleri

   

 

 

Derslerde ana kaynak olarak Cornelsen, Langensheidt ve Hueber yayınları kullanılmaktadır. Bu yayınlar dışın dada çeşitli ek kaynaklar kullanılmaktadır.

Eğitimler video, projeksiyon, bilgisayar, özel ses sistemleri gibi teknolojik araçlarla görsel  ve işitsel olarak desteklenmektedir.

Derslerde günlük yaşamdan gerçek materyallerde kullanılmaktadır (günlük İngilizce gazeteler, İngilizce dergiler, mektuplar, sunumlar vs.)

 

British Line Seviyeleri ve Küresel Dil Ölçeği