Öğrenci Girişi

Şifremi Unuttum

Genel İngilizce

Yazılı (dinleme+ test) ve sözel olarak seviyesi değerlendirilen kişi amaçlarına uygun programa yerleştirilir.

•İngilizcede hiçbir bilgisi olmayıp temel bilgi almak isteyenler,

•Dilbilgisi yapısını ilerletmek isteyenler,

•Daha fazla kelime öğrenmek isteyenler,

•Günlük ihtiyaca yönelik konuşma kalıplarını öğrenmek isteyenler,

•Daha akıcı konuşmak isteyenler,

•İngilizce seviyesini arttırmak isteyenler,

•İngilizcede üstün bir hâkimiyeti olup, İngilizcenin farklı yapılarını kullanarak ifade çeşitliliğini sağlamak istenler bu programlara katılabilirler.

British Line eğitimlerinde Communicative Approach (iletişimsel yaklaşım) yöntemini kullanmaktadır. Bu yöntemde öğretmenler öğrencilerin dili kullanabilmesi için uygun ortamı yaratan aracılar şeklinde yer almaktadırlar.

British Line dünyada geçerli olan ders anlatım tekniklerini yakından takip ederek, dünyada kabul görmüş en etkili dil eğitim yöntemlerini sınıflarında uygulamaktadır.

Tüm eğitimler boyunca dersler video dersleri ile desteklenmekte, belirli aralıklarla yapılan vize sınavları ile eğitimin verimi değerlendirilmektedir. Her kur sonunda yapılan final sınavının ardından öğrencinin bir üst kura geçip geçmeyeceği belirlenmektedir.

Ders Materyalleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Derslerde ana kaynak olarak Oxford ve Cambridge Üniversiteleri ile Pearson-Longman yayınları kullanılmaktadır. Bu yayınlar dışın dada çeşitli ek kaynaklar kullanılmaktadır.

Eğitimler video, projeksiyon, bilgisayar, özel ses sistemleri gibi teknolojik araçlarla görsel  ve işitsel olarak desteklenmektedir.

Derslerde günlük yaşamdan gerçek materyallerde kullanılmaktadır (günlük İngilizce gazeteler, İngilizce dergiler, mektuplar, sunumlar vs.)

British Line Seviyeleri ve Küresel Dil Ölçeği