Öğrenci Girişi

Şifremi Unuttum

Eğitim Sistemimiz

Communicative Approach (İletişimsel Yaklaşım)

İletişimsel Yaklaşım, öğrencilerin hedef dili bir çok çeşitli bağlamda kullanmalarına ve dil işlevlerini öğrenmelerinde yardımcı olmaya çok büyük vurgu yapar.
İletişimsel Yaklaşımın asıl amacı, öğrencilere doğru sesletim becerisi kazandırmak ve mükemmel gramer yapıları geliştirmelerinde yardımcı olmaktan ziyade anlam yaratmalarında yardımcı olmaktır. Bu da başarılı bir yabancı dil öğretiminin, öğrencilerin dilin resmi ve sosyolinguistik yönlerinin makul yeterlilikle iletişim kurmada kullanılması olarak tanımlanabilecek iletişim yetenekleri geliştirmeleriyle değerlendirilmesi anlamına geliyor.
İletişimsel Yaklaşım kesin olarak belirlenmiş sınıf aktiviteleri içeren bir öğretim metodundan ziyade, daha geniş bir öğretim yaklaşımı olarak şekillenmiştir. Kısacası, İletişimsel Yaklaşım, genel prensipler listesi olarak tanımlanabilir.

İletişimsel Yaklaşımın Beş Öğesi

1.Hedef dille etkileşim yoluyla iletişimin öğrenilmesi

2.Öğrenme ortamında sunulan özgün metinler

3.Öğrencilerin sadece dile değil, öğrenme yönetimi sürecine odaklanmaları için fırsatları temini

4.Sınıf öğretiminde önemli bir yeri olan kişisel deneyimlerin geliştirilmesi

5.Sınıf öğretiminin sınıf dışı aktivitelerle ilişkilendirilmesi.

Bu beş özellik sınıf içinde ve dışında kullanıldığı için, öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarıyla yakından ilişkilidir. Bu geniş tanımlama çerçevesinde öğrencilerin iletişimsel becerilerini geliştirmeye yönelik ve geniş bir bağlam içerisinde olan herhangi bir uygulama yararlı öğretim tekniği olarak görülür.

Bundan dolayı iletişimsel yaklaşım sınıfta sesletim ve gramer temelli aktivitelerin yanı sıra, öğrenciler arasında anlaşma ve işbirliği gerektiren grup ve ikili çalışmalar, öğrencilerin güven kazanmalarına yardımcı olacak akıcılık temelli alıştırmalar, dil işlevlerinin kullanılmasını geliştirilmesini sağlayan rol üstlenme aktiviteleri şeklini alır.

İletişimsel Yaklaşımdaki Sınıf Aktiviteleri

•Rol üstlenme

Röportajlar

Bilgi boşlukları

Oyunlar

Dil değişimleri

İncelemeler

İkili çalışmalar

Öğreterek öğrenme

Ancak İletişim yaklaşımdan faydalanan tüm programlar aktivitelerini bunlarla sınırlandırmak zorunda değillerdir. Bazı programlar, zaman zaman çeşitli dil bilgisi testler veya iletişimsel olmayan alıştırmalar kullanabilirler.

İletişimsel Yaklaşımın Özellikleri

1.Dili bir iletişim aracı olarak ele alır. Tüm iletişimsel aktivitelerin sosyal bir amacı olduğunu ve öğrencilerin her zaman söyleyecek bir şeyleri olduğunu savunur.

2.İletişim geniş bir işlevler (bilgi edinme, özür dileme, duyguların ifade edilmesi vs.) ve kavramlar (geç kalma için özür dileme, en yakın postanenin nerede olduğunu öğrenme vs.) yelpazesini içerir.

3.İletişimsel yaklaşıma dayanan yeni müfredatlar, ilk aşamalardan itibaren iletişimsel becerileri sundular. 1970'lerde ortaya çıkmış bir akım olan "Modern dillerde sınıflandırılmış hedefler" kısa zamanlı görevlerle öğrencilerin dikkatini çekmeyi ve motivasyonlarını yüksek tutmayı başarmıştır.

4.Sınıf aktiviteleri, dilin şeklinden çok anlamına odaklanarak öğrencileri hedef dili anlamlı amaçlar doğrultusunda kullanmaları için en üst düzeyde fırsatlar sunmaktadır.

5.Hedef dilin olağan sınıf yönetiminde ve ders anlatımında kullanılması, doğal dil edinimi sürecini yansıtır.

6.Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarıyla yönlendirildiğinden dolayı, iletişimsel yaklaşım öğrenci merkezlidir.

7.Aksan, fonksiyonel dil üzerinedir. Yani öğrenciler, hedef dilin konuşulduğu yabancı bir ülkeye gidip günlük durumlarla başa çıkmayı öğrenerek oradaki gerçekliğe hazırlıklı olabilmektedirler.

8.Sınıf, tekrardan ziyade aniden ortaya çıkan yaratıcı rollere, araştırmalara, projelere ve oyunlara odaklanarak, öğrencilere gerçek hayattaki durumlara benzer durumlarda gerçek iletişim imkânını sunmalıdır.

9.Çift ve grup çalışmalarını içeren aktif öğrenme ön plandadır.

10.Sınıfta dinleme ve konuşma becerilerine odaklanılması ve sadece öğretmeni dinlemekten ziyade sesleri çıkarmak, hata yapma şansını yakalamak ve nasıl yanlışlar yapıldığını görmek yoluyla dil ile etkileşimde bulunulan zaman süresi, ifade kolaylığı sağlaması açısından çok önemlidir.

11.Hatalar dil öğrenimini doğal bir parçasıdır. Dili aniden ve yaratıcı bir şekilde kullanmaya çalışan öğrencilerin hata yapmaları çok normaldir. Bu hataların sürekli düzeltilmesi gereksiz, hatta yaratıcılığı sekteye uğrayan bir faktördür. Bu yaklaşıma göre dilin yapısından çok, öğrencilerin konuşarak iletişim kurmaları daha önemlidir.

12.İletişimsel yaklaşım sadece konuşma becerileriyle sınırlı değildir. Öğrencilerin 4 beceride de (okuma, yazma, dinleme, konuşma) okuma ve yazma becerileri de aynı zamanda geliştirilmelidir.

13.Dil bilgisi, daha yaratıcı yaklaşımlara beraber, klasik yollarla, daha az sistematik bir şekilde de öğretilebilir.

14.Dilin analizi ve gramerin açıklanması bazı öğrencileri üzerinde işe yarayabilir fakat hedef dilin geniş bir şekilde kullanılması bütün öğrenciler için fayda sağlayacaktır. Öğrencilerin belirli ve sürekli aralıklarla hedef dilde söylenmiş birçok şeye gereksinimi olacaktır. Böylece o dili, sadece belirli sözcüksel noktaların edinimiyle kalmayarak benimserler.

15.İletişimsel yaklaşım, öğrencilerin ilgilerine adapte edebilmek için dili kişiselleştirir.

16.Deyimler ve günlük ifadeler (hatta zaman zaman argo) de günlük kullanımın birer parçasıdır.

17.Öğrencilerin ana dillerinden de aşina oldukları konuların kullanımı öğrencilerin motivasyonlarını arttırır ve böylece daha aktif bir şekilde derse katılmalarını sağlar.

18.Öğretimde kullanılan materyaller, öğrencilerin kendi hayatlarıyla ilgili olmalı ve yaşlarına uygun materyaller seçilmeli. Materyallerin düzenli olarak değişmesi de öğrencilerin ilgisini uyanık tutar.

19.Dilin monoton ve "araç" odaklı olması gerekmez fakat doğala ve yapılandırılabilir olabilir. Dil asla statik bir yapıda değildir. Hayat da aynı şekilde hazırlıksız ve farkında olmadan sürer.

20.Dilin doğaçlama bir şekilde kullanılması öğrencilerin beklenmeyen durumlarda kendilerine olan güvenlerini arttırır.

21.İletişimsel yaklaşım, daha ilginç ve motive edici olan özgün kaynaklardan faydalanır. Bu tarz materyaller, bir yabancı dil sınıfında ana dili İngilizce olan toplulukların öğrenci üzerinde yapacağı etkinin benzerini oluşturmaya yardımcı olur. Gazete kupürleri, makaleler, şiirler, tarifler, videolar vs. gibi şeylerden faydalanılabilir.

22.Sadece bir ders kitabıyla sınırlı kalmamak önemlidir. Bir ders kitabının sayfa sayfa işlenmesi gerektiği düşünülmemelidir. Ders kitabı sadece başlangıç için araçtır. Biraz hayal gücüyle ders kitapları daha iletişimsel bir yolla kullanılabilir. Öğretmen, sadece kitaba bağlı kalmaktan ziyade, dile olan hâkimiyetine güvenmelidir.

23.Görsel uyarıcıların kullanılması, kullanışlı iletişimsel dilin gelişimi açısından önemlidir.